Ter herinnering aan Rita Schenk

Ter herinnering aan Rita Schenk.

Ons koor kreeg een onverwacht bericht dat ons koorlid Rita Schenk plotseling was overleden.
Rita was een van de koorleden die vanaf het begin bij het koor was.
In deze jaren heeft zij vele vriendschappen naar andere koorleden getoond, zij was zeer betrokken bij het wel en wee van het koor, straalde opgewektheid uit en stimuleerde andere met inzet en hart voor onze muziek.
In haar hebben wij een groot persoon verloren die met hart en ziel bevlogen was voor het koor.
Wij hebben samen met familie en vrienden afscheid van haar genomen, en voor haar tijdens de dienst liederen gezongen die Rita zeer mooi vond.
Een van haar naaste koor vriendinnen las het gedicht voor van Toine Lacet getiteld “de brug”

Breng je mij op weg

tot aan de brug

ik ben zo bang

om daar alleen te staan.

Als wij daar zijn

ga niet direct terug.

Maar wacht totdat ik overga

en zwaai me na.

Dan voel ik mij veilig en vertrouwd.

Wij willen iedereen die Rita kende veel sterkte toe wensen in deze moeilijke tijd.