Nieuwsbrief 106

Dag allemaal!

Na een lange “vakantie” gaan we donderdag weer heerlijk zingen!

De sopranen hebben al een repetitie achter de rug!

We gaan flink oefenen voor ons concert “podium voor de stad” op zondag 25 februari! We hebben nog drie repetities met het hele koor dus “komt allen”!

Anadya heeft in overleg met het bestuur besloten om weer in de oude opstelling te repeteren en op te treden. Belangrijk is deze info voor de “stoelengroep”!!

Feestcommissie 2019:

De groep is 1x bij elkaar geweest en heeft ook aan de koorleden gevraagd om suggesties/ ideeën. Zij gaan daar mee aan de slag.

Om wat ruimer in de financiën te zitten heeft de feestcommissie het voorstel van de vriendenloterij gelanceerd. Nog wat aanvullende informatie:

“Heb je een lot van de vriendenloterij dan is het de moeite waard om jouw lot voor het goede doel “wereldmuziekkoornijmegen” toe te wijzen. Als je dat wil, dan kan dat op een veilige manier door jou zelf worden gedaan. Bel daar voor naar de leden service van de vriendenloterij 0900-3001400. Houd je lotnummer (jouw mobiele telefoonnr.) bij de hand. Vraag om jouw lot naar het goede doel “wereldmuziekkoorNijmegen” om te zetten. Dat heeft verder geen consequenties voor jou, maar levert het WMKN elke maand 50% van € 13.50 op. Weet je nog meer mensen die een lot hebben, probeer ze dan voor ons te laten kiezen en op dezelfde wijze dit om te zetten. Ik zelf heb het goede voorbeeld gegeven, mijn drie loten zijn inmiddels omgezet naar het goede doel “wereldmuziekkoorNijmegen” . Dit levert het WMKN vanaf februari maandelijks € 20,50 op, zonder dat mij dat iets extra’s kost of andere consequenties heeft. Lukt het jou niet, dan kunnen wij dat ook voor jou doen. Er wordt daarvoor op 22 februari door enkele van ons tijd vrijgemaakt om samen met de vriendenloterij dit te realiseren”.

Namens de feestcommissie, Paul van Mierlo

De opbrengst van de grote clubactie was €495,-

Concerten:

Zondag 25 februari “Podium voor de stad” Concertgebouw de Vereeniging

Wij treden op van 11.50-12.15u in de concertzaal.

We zingen in deze volgorde de volgende liederen:

1. Pa donu 1.17

2. Noyana 4.14

3. Les filles 3.8 – zonder solo

4. Haere mai 9.1 – solo Dorry

5. Tebe 1.22

6. De noche 3.9

7. Siyahamba – solo Tiny

(8.) Adios 3.7

We hebben 25 minuten speeltijd incl. opkomst, applaus en afloop!

Verdere informatie over deze dag volgt nog. Je kunt in dit PDF bestand zien welke muziekgroepen er nog meer optreden en in welke zalen.

Zaterdag 2 juni Middelburg Vólkoren.

We zijn geplaatst voor deze 20e editie waar 288 koren aan deelnemen

op zaterdag 2 juni!!

De tijd en plaats is in principe bekend maar er kunnen nog wijzigingen komen, wanneer de definitieve tijd en plek bekend is laten we dat natuurlijk z.s.m. weten.

Er liggen donderdag inschrijfformulieren voor de komende twee concerten.

Afmelden repetitie: bij Marlies van Poll, zij houdt de presentielijst bij.

Het kan ook via haar mailadres: mvanpoll@planet.nl of telefonisch: 06-45316333

Een aanvulling op nieuwsbrief 106:

A.s. donderdag repetitie voor het hele koor, er zijn drie repetities achter elkaar omdat we in december maar één repetitie hadden…..

25 januari, 1 en 8 februari!

Anadya wil de repetities met de bassen en tenoren samenvoegen dus wanneer de bassen repetitie hebben komen de tenoren er bijen andersom.

Enkele koorleden hebben terecht opgemerkt dat donderdag 10 mei Hemelvaartsdag is en er een repetitie gepland staat. Deze komt nu te vervallen en wordt ingehaald op donderdag 31 mei, vlak voor het concert in Middelburg, is wel zo prettig!!

We verwelkomen bij de tenoren een nieuw lid: Victor Debats.

Heel fijn dat de tenoren versterking hebben gekregen en welkom Victor!

We wensen je een fijne tijd bij het WMK!

Als bijlage nogmaals de info over de muziekensembles die meedoen met “Podium voor de stad” op zondag 25 februari.

Tot zover deze extra informatie en tot donderdag!

Loes.

 

Delen, klik hier...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page